fbpx Банкова помощ за млекопреработвателите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Банкова помощ за млекопреработвателите

Банкова помощ за млекопреработвателите

Българска банка за развитие (ББР) ще подпомага сектора на млекопреработвателите. Днес бе подписан меморандум за сътрудничество между банката и Асоциация на млекопреработвателите в България. Банката има готовност да предостави над 150 млн. лв. по програмата за финансиране на малки и средни фирми. Сред специалните условия са по-дълги срокове за погасяване на заемите, 2 г. гратисен период, както и възможност за фиксирана лихва.

От средата на септември, когато стартира програма „Партньори“, до момента ББР е получила над 100 запитвания за кредитиране. Най-силен интерес проявяват фирми от секторите на машинопроизводството, енергетиката, месопреработката, хотелиерството, земеделието и други.

В края на октомври т.г. 17 търговски банки подадоха оферти за участие в откритата процедура на дъщерното дружество на ББР Национален гаранционен фонд за осъществяване на гаранционната схема по Програмата за развитие на селските райони. Сред кандидатите са Алианц Банк, МКБ Юнионбанк, Банка Пиреос, ТВI Банк, Банка ДСК, Пощенска банка, ОББ, Райфайзенбанк, Общинска банка, СИБанк, БАКБ, Алфа Банк, Търговска банка Д, Тексимбанк, УниКредит Булбанк, ПИБ и ЦКБ.

Гаранционната схема бе създадена, за да подпомогне процеса на усвояване на средствата по ПРСР, като се очаква НГФ да гарантира кредити за 1.3 млрд. лв.Тя ще покрива част от риска по кредити, отпуснати за осъществяване на проекти, одобрени за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” и мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.