fbpx Ателиетата за живот трябва да имат вече специално такъв статут | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Ателиетата за живот трябва да имат вече специално такъв статут

етикети

Така наречените ателиета вече няма да могат да се продават за жилищни цели, ако нямат коректен статут и не отговарят на всички изисквания за това. Това е промяната в Закона за устройството на територията, която бе приета на второ четене от депутатите.

Досега имотите, които не покриват изискванията за жилища, се продават като ателиета, но в тях реално се живее, като единствено се изисква да имат санитарен възел. За жилищата условията много повече - самостоятелен вход, кухня, баня, складово помещение.

В приетите изменения на закона се дава право на ДНСК да проверява фирмите, които изпълняват строителен надзор, както и доклада на консултантите, в резултат на който е одобрен съответният инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж. Също така се завишават и изискванията към лицата, които оценяват съответствието на инвестиционните проекти, като те трябва да имат поне 5 години стаж, да са технически правоспособни и да имат магистърска степен.

Бе приет регламент за паркирането под земята в сгради, разположени в съседни урегулирани поземлени имоти. То може да се осъществява чрез общ достъп въз основа на писмен договор с нотариална заверка на подписите за учредяване на право на преминаване. Договорът се сключва дори когато имотите, съответно правото на строеж, са собственост на едни и същи лица.