fbpx Изплатиха субсидии за проект за рибопроизводство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Изплатиха субсидии за проект за рибопроизводство

Държавен фонд "Земеделие" изплати проект за модернизация на рибопроизводството за над 1.4 млн. ева. Средствата получи бенефициент по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Досега на кандидата бяха изплатени авансово 280 000 лв. и още 955 700 лв. като междинно плащане. С окончателното плащане в размер на 165 292 лв. субсидията достигна 1 400 992 лв. Одобрените инвестиционни разходи на проекта за увеличаване и модернизация на рибопроизводството са 2 334 991 лева.

Инвестицията е реализирана в два от рибовъдните обекти на бенефициента. В „Сини ханчета” край с. Хвойна е купена „Система за обогатяване на водата с кислород” и е изградена малка водноелектрическа централа . На „Садков обект – Въча”, който се намира на около 12 км. южно от стената на язовир Въча, бенефициентът е увеличил производствения си капацитет, изграждайки „Садкова инсталация за отглеждане на риба”.

Мярка 2.1 е инвестиционна и се финансира от Европейския фонд за рибарство. Безвъзмездната финансова помощ покрива до 60% от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75% са европейски средства и 25% доплащане от държавния бюджет.