fbpx Община Смолян може да се възползва от стимулите по Закона за насърчаване на инвестициите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Община Смолян може да се възползва от стимулите по Закона за насърчаване на инвестициите

Провежданата чрез Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) политика създава добри предпоставки за привличане на нови инвестиции не само в Област Смолян и в други региони със сходни демографски и икономически проблеми. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на заседание на Съвета за развитие на регионите и националната инфраструктура към Президента, което се провежда днес в Смолян. Министърът уточни, че законът предвижда предоставянето на допълнителни стимули за инвеститори, които реализират проекта си в райони с висока безработица чрез по-ниски прагове за сертифициране на проекти. Като пример за успешно реализирана инвестиция, която е сертифицирана по ЗНИ е разширяването и модернизацията на фабриката за производство на ски от световноизвестни марки в гр. Чепеларе. Стойността на инвестицията 7.8 млн. лв., като новосъздадените работни места са 105.

За периода 2012 – 2014 г. броят на сертифицираните проекти по ЗНИ е 41 на обща стойност над 2,72 млрд. лв. От тях 11 са осъществени в региони с безработица над средната, като в резултат от това са разкрити над 6500 места. По този начин ЗНИ се превръща в сериозен механизъм за стимулиране на регионалното развитие и противодействие на негативните демографски и икономически тенденции, посочи министърът на икономиката.

В подкрепа на регионалното развитие ОПИК предвижда прилагането и на подхода „Водено от общностите местно развитие“. Инструментът следва да има многофондово финансиране, като предвиденото по ОПИК е до 5% от бюджета на програмата, тоест 69 млн. евро. От този подход могат да се възползват по-малките общини от Област Смолян, които отговарят на критериите за допустимост. Финансовата помощ за една стратегия за местно развитие по ОПИК варира между 500 000 евро и 1,5 млн. евро.