fbpx закон | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
На първото официално заседание на Бюрото на Съвета на браншовите организации към Българска търговско-промишлена палата (БТПП), специалисти коментираха  стартиране на действия за подготовка и внасяне на проект за Закон за браншовите организации. Представителите на браншовите организации искат чрез н
Всеки един от нас се е докосвал до Закона за административните нарушения и наказания в качеството му на управляващ МПС или в качеството на пешеходец, в качеството на посетител в заведение или като живущ в кооперация, където шумът и вибрациите на музиката от съседа или от заведението са дотолкова вис
Колонката на адв. Петя Мургова & партньори
  Остава да видим дали Джон Пъркинс е бил прав, казвайки, че по време на криза богатите стават още по-богати, а бедните още по-бедни.
Какво в маркетинга действа и какво не?
Правило: Предложи страхотен продукт или услуга!Хубаво звучи, но това е най-трудното за изпълнение.
Новият Закон за енергийната ефективност e разработен във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.
През 1965 година Гордън Муур направи предвиждане, което щеше да постави темповете за нашата модерна дигитална революция.
Провежданата чрез Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) политика създава добри предпоставки за привличане на нови инвестиции не само в Област Смолян и в други региони със сходни демог
На среща между ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Главния прокурор на Република България бяха коментирани проекти на закони за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс (приет