fbpx 22 закона на Маркетинга | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

22 закона на Маркетинга

Какво в маркетинга действа и какво не? 22-та закона на маркетинга обобщават опита и тенденциите на развитие в маркетинговите стратегии. Изберете своя закон...

 • Закон за лидерството: “По-добре е да бъдеш първи, отколкото да бъдеш по-добре”
 • Закон за категорията: “Ако не можеш да бъдеш първи в твоя бранш, създай такъв, в който можеш да бъдеш”
 • Закон за разума: “По-добре първи в разума, отколкото първи на пазара”
 • Закон за възприемането: “Маркетингът не е битка на продукти, а битка на възприемане”
 • Закон за фокусирането: “Най-мощната концепция в маркетинга е собственото перспективно мислене”
 • Закон за оправданието: “Две компании не могат да имат еднакво перспективно мислене”
 • Закон за лидера: “Използваната стратегия, зависи от позицията, която заемаш в йерархията”
 • Закон за двойствеността: “В крайна сметка, на всеки пазар има състезание между две марки”
 • Закон за противоположността: “Ако целта Ви е второто място, то Вашата стратегия е определена от лидера”
 • Закон за разделението: “С течение на времето, браншът ще се разделя на все повече подбраншове”
 • Закон за респективността: “Ефектите от маркетинговата дейност дават резултат в продължителен период от време”
 • Закон за линейното разширение: “Съществува реален натиск за разширяване полезността на марката”
 • Закон за жертвоприношението: “Трябва да се откажеш от нещо, за да получиш друго”
 •  
 • В направление “Продуктова линия”: “За успешно намаляване на продуктовата линия, елиминирайте губещите продукти”
  В направление “Целеви маркетинг”: “Целевият маркетинг не е насочен към хората, които всъщност вече са ваши клиенти”
 • В направление “Постоянен избор”: “Най-добрия начин да се поддържа позиция, осланяща се на принципите, е тя да не се променя – фина настройка.
 •  
 • Не се опитвайте да следвате пунктуациите на пазара, така има вероятност да излезете от пътя”
  Закон за характерните качества: “За всяко характерно качество има противоположно ефективно”
 • Закон на Кандор: “Когато получите отрицание, перспективата Ви ще бъде позитивна”
 • Закон за необичайността: “Във всяка една ситуация само едно действие ще донесе значителни положителни резултати”
 • Закон за непредвидимостта: “Не можете да предвидите бъдещето, освен ако не пишете плановете на Вашите конкуренти”
 • Закон за успеха: “Успехът често води до високомерие, а то до провал”
 • Закон за неуспеха: “Неуспехът трябва да бъде очакван и приет”
 • Закон на хипито: “Ситуацията, описана в пресата, често е противоположна на реалността”
 • Закон за ускорението: “Успешните маркетингови програми не са базирани на прищевки, а на тенденции”
 • Закон за ресурсите: “Без адекватно финансиране, идеята не би могла да се превърне в реалност