fbpx Липсата на персонал може да предизвика нова криза в туризма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Липсата на персонал може да предизвика нова криза в туризма

Бизнес климатът в туризма и по-специално в хотелския бизнес е станал по-благоприятен в сравнение със средата на миналата година – твърдение, което се подкрепя от над 60% от анкетираните в допитване на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE). Около една трета смятат, че няма промяна спрямо 2020 г., а 10% са на мнение, че той се е влошил.

Оптимизмът за перспективите пред бизнеса също нараства. Ако през първото тримесечие на тази година едва 28% от участниците в допитването са били с позитивна нагласа, то в средата на годината оптимистите са вече почти половината от тях.  

След като темата за фалитите при хотелите беше централна за известно време в началото на 2021 г. и на въпроса, дали очакват „вълна от фалити“, цели 70% от запитаните през март отговориха положително, то през юли този процент спада на под 50%.

Очакванията на хотелиерите, как ще се развие входящият туризъм, могат да послужат като индикатор, как те ще планират бизнеса си през следващите месеци. На въпроса „Очаквате ли ръст на туристите у нас в следващите месеци?“ около една трета отговарят положително, малко над 40% са песимисти, а 21% все още не могат да преценят.   

Промяната в настроенията сред хотелиерите ясно личи от техните очаквания за времето за възстановяване на бизнеса и връщането му към нивата от 2019 г., която се възприема като върхова за туризма у нас. През март, по-малко от 5% от попълнилите анкетата са очаквали възстановяване след по-малко от година, докато в средата на 2021 г. този процент нараства повече от два пъти – 11,5%. Крайните песимисти – тези, които очакват възстановяване след повече от 5 години, са намалели от 10% на 5%.

Любопитен факт е, че една десета част от попълнилите настоящата анкета отбелязват, че в момента техният бизнес се представя по-добре, отколкото през 2019 г.

Предизвикателствата

Мненията за мерките, които трябва да бъдат предприети за стабилизиране на хотелския бизнес, варират, като най-много хотелиери са заложили на планирането и реализирането на адекватен маркетинг на дестинацията на международно, национално и регионално ниво – 37%. Следва по-общият отговор за необходимостта от обединение на бранша (29%), както и все по-належащият за решаване въпрос с недостига на  персонал, решението на който е ключово според една четвърт от участниците.   

Всъщност кадрите или по-скоро все по-трудното им привличане в туризма се очертават като най-сериозният проблем пред хотелския бизнес у нас. Много по-сериозен от недостатъчната заетост, ограниченията за международни пътувания или евентуална четвърта ковид-вълна. Ако през март 50% от участниците в допитването са отговорили, че очакват сериозна липса на кадри в близко бъдеще, то през юли този процент скача почти двойно – 90%.

Кадрите

Ангажирането на студенти и ученици от горните класове със стажове и други програми за заетост е най-доброто решение, с което може да се реши проблемът с кадрите в хотелите, според малко повече от половината от техните мениджъри и собственици. Опцията за внос на персонал се класира на второ място със 17%, а други варианти, като работата с бюрата по труда (6%) и ангажирането на служители във възрастовата група „55+“ (3,5%) в момента не представляват особен интерес. 

През тази година се очаква за първи път някои държави, като Франция и Гърция, да въведат изискването за задължително представяне на имунизационен сертификат при посещението на заведения, културни мероприятия и други. На въпроса, дали въвеждането на подобно изискване би се отразило положително на туризма у нас, едва 20% от участниците в допитването отговарят положително, докато над две трети от тях смятат, че подобно изискване по-скоро не би било полезно.

Политическата обстановка и очакванията към партиите

Доверието към правителството и конкретно към министъра на туризма се повишава през последните месеци, показват данните от допитването. Въпреки че болшинството от хотелиерите (54%) продължават да смятат, че мерките на правителството за подпомагане на хотелския бизнес са по-скоро неуспешни, процентът на тези, които ги определят като „отчасти успешни“ е нараснал два пъти – до 44%. Задоволство от работата на министъра на туризма изразяват 20,7% срещу 14% през първото полугодие, а процентът на категорично неодобрение е спаднал от 72% до 35,6%.    

Не особено доволен е бизнесът и от програмите на парламентарните партии в часта им за туризма. 65,5% от попълнилите анкетата смятат, че нито една партия не е представила смислена програма, свързана с туризма. От посочилите конкретна политическа сила, както и през март, води „Има такъв народ“ с 19,5%, следвана от „Демократична България“ с 11,5%, а другите партии са или с под 3% или въобще отсъстват в отговорите.     

Ситуацията в хотелския бизнес след последните избори ще се подобри, очакват 24% от респондентите, докато 37% са на мнение, че това по-скоро няма да се случи, а 39% все още не могат да преценят. За сравнение, през март т.г. делът на негативно настроените е бил цели две трети, а само 15% са имали положителни очаквания.