fbpx Защо 2023 може да годината за промяна в кариерата? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Защо 2023 може да годината за промяна в кариерата?

2023г има висок потенциал да се превърне в благотворна година за промяна в кариерата. Това показва докладът „Четири причини защо 2023 е годината за нови стъпки в кариерата“ от IT практиката на компанията за подбор на кадри Wyser.

Нуждата от положителна промяна в кариерата, възникнала по време на пандемията, все още е много реална: изключителен брой служители по света в момента обмислят да напуснат работата си. В същото време въздействието на глобалната рецесия постепенно се засилва и милиони работещи са изправени пред несигурни и тревожни времена. Тези обстоятелства им налагат нежелано примиряване с професионални роли и ситуации, които не съответстват на техните умения, амбиции или визия за живота.

Докладът посочва четири основни причини, поради които желаещите кариерна промяна трябва да се възползват и да предприемат стъпки в тази насока през 2023 година:

Увеличаване на процента на свободните работни места: процентът на свободните работни места се е повишил от 1,6% през юни 2020 г. на 3% през юни 2022 г.1. Това означава, че компаниите ще се борят за нови кандидати и позиции, което дава на работещите повече възможност да преговарят професионално в своя полза.

Неудовлетвореност от работата: според данни от Gallup 85% от работещите не се чувстват ангажирани с работата си, което означава, че текучеството ще бъде високо през следващите няколко години2.

Преквалификация: около 1 милиард души ще трябва да бъдат преквалифицирани до 20303 г. Следователно служителите, които вече инвестират в развиването на нови умения, ще имат силно конкурентно предимство в бъдеще.

Непредубедени работодатели: в днешно време да бъдеш добър вече не означава само да си достатъчно квалифициран. През последните няколко години работодателите започнаха да ценят лични качества и меки умения в служителите си като мотивация и желание за учене.

Възприемането на проактивен и предприемачески подход може да донесе много ползи за работещите според доклада.

Проактивността всъщност може да създаде имидж на кандидатите като амбициозни, „гладни“ и уверени, което ги кара да блестят по време на интервюта за работа. Да бъдеш проактивен също включва и разбиране на важността на развитието на уменията по време на цялостния кариерен път - ключов аспект на днешния пазар на труда (средният човек, навлизащ в трудовия пазар през 2030 г., ще трябва да планира да рестартира, опресни или надгради уменията си 8 до 10 пъти през целия си трудов живот4).

Обучението и придобиването на нови умения от своя страна може да доведе до увеличение на възнаграждението: данните показват, че 41% от тези със специализирано обучение срещу 25% от тези без такова планират да поискат увеличение на възнаграждението през следващите 12 месеца5.

Докладът разглежда задълбочено бариерите пред промяната в кариерата, като разкрива, че едно от най-често срещаните препятствия е усещането за липса на време, което често възпира служителите да напреднат в професионалния си път. Въз основа на съвети от специалистите по подбор на персонал в Wyser, както и от международни експерти, докладът посочва конкретни стъпки за преодоляване на тези пречки, възприемане на начин на мислене за непрекъснато усъвършенстване и растеж и постигане на успешна промяна в кариерата.

„За компаниите е все по-важно служителите като личности да отговарят на техните ценности и екипна култура“ – каза Ивелина Петкова от Wyser. „Това означава, че кандидатите имат огромна възможност да се откроят; още преди да кандидатстват за роля би трябвало да се информират за мисията и ценностите на компанията, за да са сигурни, че по време на събеседването дават много примери как техните ценности съвпадат с тези на компанията. Ако един кандидат може да демонстрира, че е устремен, отдаден и има ценностите на компанията в сърцето си, ще бъде трудно да му се устои.“