fbpx По-добри прогнози за растеж | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-добри прогнози за растеж

Подобряването на инвеститорските нагласи от второто тримесечие водят до по-добри данни за растеж са отчина в публикация на Валентин Хофщетер, Директор облигационни пазари и валутни анализи в Raiffeisen Bank International AG (RBI). Той очаква през следващите четири до шест тримесечия различията в растежа на основните страни в Еврозоната около Германия, както и в периферните държави, да намалеят. Дори проблемни държави като Испания, Португалия и Италия, както и Франция, следва да поемат отново по пътя на умерения икономически растеж.

Според експерта, основният сценарий предвижда скромно ускоряване на растежа до края на 2014 г. Тази прогноза се базира на все още стимулиращия ефект от исторически ниските лихвени нива, структурните мерки, които са въведени, затихващия натиск на проблемите, възниквали от фискалната политика и глобалното подобряване в световната търговия. Очакванията са този икономически подем да достигне своя пик в началото на 2015 г. като прогнозите за БВП за тази година следва да бъдат по-високи от средните дългосрочни прогнози.