fbpx Изнасяме повече към трети страни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Изнасяме повече към трети страни

Износът на България за трети страни се е увеличил от януари до септември с 9,8% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 12.4 млрд. лева. Това съобщи Националният статистически институт. Основните търговски партньори са били Турция, Китай, Русия, Сърбия, БЮР Македония и САЩ, които формират 51.8% от износа за трети страни. През септември експортът за трети страни се увеличава с 13.4% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 1.5 млрд. лева. Вносът от трети страни за първите девет месеца на 2012 г. се увеличава с 12.1% спрямо съответния период на предходната година и възлиза 15.4 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция и Китай.

Външнотърговското салдо на България с трети страни от януари до септември е отрицателно и е на стойност 3 061.8 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 2 353.5 млн. лева.
През септември външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 223.0 млн. лева.

При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите девет месеца на 2012 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (30.5%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (22.9%).

При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (42.6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Храни и живи животни” (26.1%).
През първите девет месеца на тази година от България общо са изнесени стоки на стойност 30.2 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 2.2 на сто. Само през септември общият износ е в размер на 3.5 млрд. лв. и се увеличава с 1.6% спрямо същия месец на предходната година.
От януари до септември в страната общо са внесени 11% повече стоки спрямо същия период на предходната година. През септември общият внос намалява с 3.8% спрямо септември 2011 г. и е в размер на 4.0 млрд. лева.

През периода януари - август 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 2.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 15.7 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 71.1% от износа за държавите - членки на ЕС.
През август 2012 г. износът за ЕС намалява с 11.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.0 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за периода януари - август 2012 г. се увеличава с 12.0% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 19.3 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Испания.
През август вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 9.6% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.2 млрд. лв. по цени CIF.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите осем месеца на 2012 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст (37.1%) е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (табл. 4 от приложението), а най-голям спад (36.1%) - при износа от сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”.
При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (50.6%) е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а намаление се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (0.2%).