салдо

12 Септември 2014

Износът за 2013 г. се е увеличил със 7,2%

Изнесените стоки през 2013 г. са на стойност 43.6 млрд. лв. и спрямо 2012 г. износът това е увеличение със 7.2%. В сравнение със съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през януари - с 23.9%, а най-голям спад през май - с 9.3%, показват публикуваните днес...
10 Януари 2014

Износът през миналата година се е увеличил

Износът се увеличава със 7.1% за периода януари - ноември 2013 спрямо същия период на 2013 г. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).
През ноември 2013 г. общият износ възлиза на 3.9 млрд. лв. и се увеличава с 1.8% спрямо същия месец на предходната...
09 Ноември 2012

Изнасяме повече към трети страни

Износът на България за трети страни се е увеличил от януари до септември с 9,8% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 12.4 млрд. лева. Това съобщи Националният статистически институт. Основните търговски партньори са били Турция, Китай, Русия, Сърбия, БЮР Македония и САЩ,...
07 Октомври 2011

Подобрение в икономиката може да се очаква втората половина на 2012 г.

Анализаторите на Райфайзенбанк (България) отбелязват положителното изменение на потреблението и износа през второто тримесечие на годината, които определят ускорението на растежа на БВП до 2.2% на годишна база, като същевременно обръщат внимание и на продължаващия спад на инвестициите в страната....
08 Септември 2011

Положително външно салдо

Външнотърговското салдо на България с ЕС за първите шест месеца е положително и достига 38.1 млн. лева по данни от Националния статистически институт. Салдото (износ FOB - внос CIF) за същия период е отрицателно и възлиза на 508.1 млн. лева. За периода износът на България за ЕС се е увеличил с...
02 Май 2011

Имаме 4,7 млрд. лв фискален резерв към края на март

Фискалният резерв към 31 март 2011 г. възлиза на 4,7 млрд лева, по данни от Министерство на финансите. Дефицитът по Консолидираната фискална програма (КФП) за първото тримесечие на 2011 г. е в размер на 1,0% от прогнозния БВП при 2,4% от БВП за същия период на миналата година. Подобрението на...
11 Април 2011

Имаме увеличен износ към трети страни

Износът на България за трети страни се е увеличил с 65,5% през януари и февруари спрямо същия период на 2010 г. Основните търговски партньори на странат ни са Турция, Русия, Сърбия, Македония, ЮАР и Китай. Те формират 54,5% от износа за трети страни. Значително нараства износът за ЮАР, Индия,...