салдо

Изнесените стоки през 2013 г. са на стойност 43.6 млрд. лв. и спрямо 2012 г. износът това е увеличение със 7.2%.
Износът се увеличава със 7.1% за периода януари - ноември 2013 спрямо същия период на 2013 г. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). През ноември 2013 г. общият износ възлиза на 3.9 млрд. лв.
Износът на България за трети страни се е увеличил от януари до септември с 9,8% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 12.4 млрд. лева. Това съобщи Националният статистически институт.
Анализаторите на Райфайзенбанк (България) отбелязват положителното изменение на потреблението и износа през второто тримесечие на годината, които определят ускорението на растежа на БВП до 2.2% на годишна база, като същевременно обръщат внимание и на продължаващия спад на инвестициите в страната.
Външнотърговското салдо на България с ЕС за първите шест месеца е положително и достига 38.1 млн. лева по данни от Националния статистически институт. Салдото (износ FOB - внос CIF) за същия период е отрицателно и възлиза на 508.1 млн. лева.
Фискалният резерв към 31 март 2011 г. възлиза на 4,7 млрд лева, по данни от Министерство на финансите. Дефицитът по Консолидираната фискална програма (КФП) за първото тримесечие на 2011 г. е в размер на 1,0% от прогнозния БВП при 2,4% от БВП за същия период на миналата година.
Износът на България за трети страни се е увеличил с 65,5% през януари и февруари спрямо същия период на 2010 г. Основните търговски партньори на странат ни са Турция, Русия, Сърбия, Македония, ЮАР и Китай. Те формират 54,5% от износа за трети страни.