fbpx Подобрение в икономиката може да се очаква втората половина на 2012 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подобрение в икономиката може да се очаква втората половина на 2012 г.

Анализаторите на Райфайзенбанк (България) отбелязват положителното изменение на потреблението и износа през второто тримесечие на годината, които определят ускорението на растежа на БВП до 2.2% на годишна база, като същевременно обръщат внимание и на продължаващия спад на инвестициите в страната. Високите темпове на спестяване, които се наблюдават, допринасят съществено и за подобряването на салдото на текущата сметка. Производителността на труда, изчислена като БВП на един зает, нараства вече пет поредни тримесечия с темпове над 5% на годишна база, най-вече поради спада в броя на заетите и в значително по-малка степен поради икономическия растеж. Ниските равнища на бюджетния дефицит към момента предполагат изпълнение на фискалния критерий за членство в Еврозоната към края на тази година.

„В момента опасенията, свързани със състоянието на европейските икономики, са факторът, който основно тревожи пазарите, инвеститорите и потребителите, а това води до допълнително влошаване на очакванията и у нас. През изминалата седмица анализаторите на Райфайзен понижиха чувствително своите прогнози за растежа в Еврозоната, което естествено доведе и до ревизия на очакванията за България. Предвиждането ни е за 2% растеж на БВП на страната през тази и следващата година, като по-осезаеми положителни ефекти за икономиката ще можем да видим едва през втората половина на 2012 г.”, коментира главният икономист на Райфайзенбанк (България) Калоян Ганев.