fbpx Нова програма ще създава мениджъри в здравеопазването | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нова програма ще създава мениджъри в здравеопазването

Медицинският университет в София и Висшето училище по застраховане и финанси, ВУЗФ стартират първата по рода си магистратура в България - "Финансов мениджмънт в здравеопазването". Този проект има за цел да създаде ново поколение мениджъри, които да отговарят на световните стандарти в тази област. Кандидатите ще бъдат обучавани по уникална учебна програма без еквивалент в страната. Магистратурата „Финансов мениджмънт в здравеопазването” трябва да бъде разграничавана от досега предлаганите- Здравен мениджмънт, Управление на здравеопазването и т.н.

Двата университета създават магистратурата, следвайки търсенето на пазара, отчитайки случващото се в страната в момента и в частност в сектора здравеопазване. Целта на тази магистратура е да запълни сериозна празнина в управлението на здравната система в България. Повече от всякога са необходими ръководители, които освен медицинските си познания и опит да могат да разчитат на стабилна финансова и бизнес подготовка. Програмата е плод на съвместните усилия на двата елитни университета в своите области – медицина и финанси.

Обучението е с продължителност 3 семестъра, а за завършилите степен „Бакалавър” или „Магистър” в други направления, обучението е предвидено в 4 семестъра. За записване по програмата няма изискване за предварително завършена специалност. Необходимо е кандидатът да има минимум 3 години управленски опит на средно и по-високо равнище в областта на двете направления - Икономика и Медицина, сертификат за владеене на английски език и завършена бакалавърска степен с успех не по-нисък от 4:00.