fbpx Растежът на БВП по-висок от очаквания | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Растежът на БВП по-висок от очаквания

Растежът на БВП по-висок от очаквания

Според експресните оценки на Националния статистически институт икономиката е нараснала с 3.1% на годишна база и с 0.8% спрямо третото тримесечие. От компонентите на БВП потреблението регистрира най-голям ръст (2.5% на годишна база), следвано от вноса (1.7%), бруто образуването на основен капитал (1.4%) и износа (0.7%).

„За цялата 2015 г. се очертава растеж от около 3.0%, т.е. над очакванията и значително по-добър от резултата през 2014 г. Растежът е следствие от относително засилено външно търсене, което бе обусловено от слабото евро, стимулиращо експорта. От друга страна, ниските цени на петрола, който заема значителен дял от българския внос, допринесоха донякъде за неговото понижаване,“ коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Бюджет 2015 г. се отличаваше с по-висок ръст на приходите в сравнение с разходите. „С поправките в закона, приети през ноември, дефицитът бе вдигнат от 2.8% на 3.3% от БВП. На практика той се очертава на ниво от 2.8 - 2.9% от БВП. Като обем дефицитът достигна значителните 2.5 млрд. лв., но с 575.3 млн. лв. по-малко от дефицита към края на 2014 г.“, допълни той.

В анализа на Райфайзенбанк е отбелязано, че индустрията е увеличила производството си с 2.8% през 2015 г., след растеж от 1.8% през предходната година. „Растежът се дължи изключително на преработващата промишленост, която е покачила производството си с 4.2% спрямо предходната година, докато добивната промишленост нарасна само с 0.5%, а производството на електро, топлоенергия и газ отбеляза спад с 0.6%“, коментира Калчев.

Според анализа на банката, паричната статистика на БНБ показва високо покритие на паричната база с валутни резерви, което е индикатор за стабилността на валутния борд. Динамиката на кредитирането към декември 2015 г. бе осъществена на фона на по-ниска среднa годишна номинална лихва от лихвата преди година. При кредитите към нефинансови предприятия тя достигна 5.0% годишно, което е с 1.3 пр.п. по-малко от нивото от декември 2014 г. Лихвата по потребителските кредити се понижи с 1.0 пр.п. до 11.1%, а по ипотечните кредити с 0.8 пр.п. до 5.6%.