fbpx Все повече научни изследвания и иновациите в земеделието | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Все повече научни изследвания и иновациите в земеделието

 „С приемането на стратегическия документ, Европейската комисия цели да развие прилагането на научните изследвания и иновациите в земеделието, които ще бъдат основата за бъдещите решения и дългосрочни подходи за развитието на сектора. Стратегията има за цел селскостопанската изследователска дейност да бъде въведена в програмирането на последните три години от Хоризонт 2020 и да насочва към земеделските иновативни дейности в следващия програмен период.” Това каза Светлана Боянова, Председател на Института за агростратегии и иновации след завръщането си от двудневно работно посещение в Брюксел. Тя участва в конференция на тема: „Проектиране на пътя: стратегически подход за земеделски научни изследвания и иновации в ЕС”. В рамките на форума генералният директор на ГД Агри, Йержи Плева представи новата стратегия на ЕК за научни изследвания и иновации в селското стопанство.

Стратегическият проектодокумент, който беше обсъден в рамките на конференцията цели да въведе системен подход към европейските научни изследвания и иновации в земеделието като развива информационната и комуникационна инфраструктура за вземане на политическите решения на съюза.

"Сега имаме силен проектодокумент за бъдещето на селскостопанските научни изследвания и иновации", подчерта еврокомисарят по земеделие Фил Хоган по време откриването на конференцията. Той допълни, че в период на бюджетни ограничения и затруднения на сектора има нужда от най-доброто използване на всички различни възможности за научни изследвания и иновации в земеделския сектор.

С приемането на документа Европейската комисия очертава три приоритета: управление на ресурсите, особено на почви, води и биоразнообразие; по-добро здраве за животните и растенията и приемане на интегрирани екологични подходи. Особен акцент се поставя върху повишаване на иновациите в селските райони за модернизиране на селските територии и политики.

Работната визита на Светлана Боянова е част от подета инициатива от страна на Института за споделяне на европейския опит в сформиране на Оперативни иновативни групи в рамките на Европейско партньорство за иновации за земеделие /ЕIP-AGRI/ и популяризиране на възможностите, от които могат да се възползват земеделските производители и преработватели в селските райони. „С тази кампания, ние от Института сме си поставили амбициозната цел за постепенното изграждане на иновативно развиваща се земеделска общност в България“, подчерта Светлана Боянова.