fbpx Производителите на безалкохолни напитки са готови за кръгов модел на използване на опаковките | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Производителите на безалкохолни напитки са готови за кръгов модел на използване на опаковките

Производителите на безалкохолни напитки и бутилиращите компании за вода у нас представят визия за постигане на пълен кръгов модел „от бутилка в бутилка“ на използваните от индустрията опаковки.

Визията на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България АПБНБ е в унисон с европейската директива за събиране на 90% от РЕТ бутилките за напитки до 3 литра и влагане на най-малко 30% рециклирано съдържание в новите бутилки от 2029 г. в страните членки, както и в подкрепа на заявения ангажимент от МОСВ за въвеждане на депозитна система у нас.

През последните години депозитната система се наложи като предпочитания подход на много европейски правителства към постигането на заложените цели. Въвеждането й води до средно 90% събираемост на опаковките. А производителите на безалкохолни напитки, като част от „задължената индустрия“, която генерира най-голямо количество опаковки и носи отговорност да ги събира, оползотворява и влага обратно в нова продукция, имат водеща роля в прилагането на депозитната система.

По същество депозитната система представлява схема за събиране на опаковки, при която при покупката на продукт потребителите плащат допълнително малка сума (депозитна такса) за опаковката. Тази сума им се възстановява при връщане на празната опаковка в специфичните точки на събиране. За отчитане на събрания материал се използват кодово-базирани решения, които се вграждат във вендинг машини и други цифрови и технологични системи, които отчитат приемането на празната опаковка.

Според Жана Величкова, изпълнителен директор на АПБНБ, депозитната система у нас може съществено да надгради това, което вече е постигнато в областта на събирането и оползотворяването на опаковки в България.

„Устойчивото развитие е припозната цел на нашите членове. Отговорността им към опазването на околната среда не започва в края на жизнения цикъл на опаковката, а още от самото начало. Членовете ни въведоха много иновации, като например решения, които позволяват съществено намаляване на суровината, използвана в опаковките. Най-масово използваните от нас опаковки – РЕТ, са и най-ефективно събираните и рециклираните в страната. Въведохме иновации и в еко дизайна за улесняване на събирането и продължаваме да бъдем активен участник в информационните кампании. Като лидери в изграждането на досегашния модел, сме готови да поведем процеса към преминаване на следващото ниво - система, която да осигури минимум 90% събираемост на всички опаковки до 3 литра“, каза тя.

На първо място в минималните критерии, всички граждани и търговски обекти – малки и големи, трябва да имат гарантиран достъп до участие в системата, т.е. лесен достъп до точките за обратно изкупуване – вендинг машини за големите вериги и други цифрови решения за малките обекти.

Законодателната рамка следва да обезпечи и интереса на потребителите и да гарантира запазване на достъпна цена на произвежданите напитки. За целта събраният материал трябва да остава за рециклиране и повторно използване в страната, а производителите да имат приоритетно право да го изкупуват и влагат в новите си опаковки. Кръговият модел на опаковките трябва да генерира добавена стойност за икономиката и хората в страната.

Една от държавите с най-добри резултати след въвеждане на депозитна система е Норвегия. Там вече се влага над 80% рециклирано съдържание в новите опаковки, а се събират почти 100% от тях.