fbpx Допълнително изследване на пробите от продукти "Стара планина" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Допълнително изследване на пробите от продукти "Стара планина"

Пробите от продуктите „Стара планина” ще бъдат изпратени за допълнително изследване в референтна лаборатория в ЕС, където ще бъде извършен и количествен, и качествен анализ за наличие на соев протеин. Това беше договорено на среща днес между ръководството на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС), ръководството на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) и представители на три от засегнатите фирми.

По време на разговорите в НВМС Асоциацията декларира пълна готовност да съдейства за изясняване на случая. Месопреработвателите изразиха предположение, че ако се потвърди наличието на соя, е възможно тя да е попаднала в продуктите по два начина. Единият е добавянето на млени подправки, в чиито сертификати това не е упоменато. Другият възможен вариант е вложеното месо, което е било закупено от доставчици в Западна Европа, да е било третирано с протеини, разтворени във вода за по-високо тегло, което е в противоречие с европейските изисквания.

Друга договореност, постигната на срещата, е инспектори от ДВСК да вземат проби от вложените суровини и подправки.

При анализ в Референтния център по безопасност на храните на седем проби от продукти, произведени по утвърдения стандарт „Стара планина”, бе установено наличие на соя в кренвирш, колбас, карначе и кебапче. Инспекторите от ДВСК са взели пробите от търговската мрежа. Методът, по който са направени изследванията, е базиран на официален метод на Асоциацията по аналитична химия на САЩ и се ползва за доказване на наличие на соев протеин в месо и месни продукти.