fbpx Нефинансовите предприятия в условията на ковид | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Нефинансовите предприятия в условията на ковид

През април 2021 г. 28.3% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с март 2021 г., при 53.1% няма промяна, а 18.2% са регистрирали увеличение.

По отношение на наетия персонал 13.7% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „Неплатен отпуск“, следват „Платен отпуск“ - 12.9%, „Дистанционна форма на работа“ - 12.0%, и „Възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ - 9.4% .

За следващия месец 95.1% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 1.3% - ще преустановят временно дейността си, а 2.5% - ще прекратят дейността си.