fbpx Имаме 4,7 млрд. лв фискален резерв към края на март | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Имаме 4,7 млрд. лв фискален резерв към края на март

Фискалният резерв към 31 март 2011 г. възлиза на 4,7 млрд лева, по данни от Министерство на финансите. Дефицитът по Консолидираната фискална програма (КФП) за първото тримесечие на 2011 г. е в размер на 1,0% от прогнозния БВП при 2,4% от БВП за същия период на миналата година. Подобрението на бюджетното салдо е благодарение на по-добро представяне, както в частта на приходите, така и в частта на разходите. Параметрите по приходите и разходите се развиват в рамките на планираното за периода.

Номиналното подобрение на бюджетното салдо за първото тримесечие на 2011 г. спрямо същия период на предходната година е с 927,1 млн. лева. Бюджетното салдо по консолидирания бюджет към края на март 2011 г. се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 751,8 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 9,9 млн. лева. На месечна база за месец март бюджетното салдо по КФП е положително в размер на 8,6 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи към края на март възлизат на 5 529,5 млн. лв. или 21,1% от планираните в Закона за държавния бюджет за 2011 година.