fbpx Производството на зърнени култури нараства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Производството на зърнени култури нараства

Към 17 ноември 2011 година са ожънати над 98% от засетите площи с царевица за зърно. Получената продукция по предварителни данни е близо 2,05 млн. тона царевица. Производството на царевица за зърно през настоящата година надвишава реколтата през 2010 с близо 120 хил. тона и със 730 хил. тона в сравнение с 2009 година.
През последния 3-годишен период е отчетено постоянно увеличение на засетите площи с царевица за зърно. През 2009г. размерът на площите е бил 2,88 млн. декара, през 2010 г. са 3,14 млн. декара, докато през настоящата 2011г. те достигат 3,76 млн. декара.

Заедно с това до 18 ноември в страната са засети 9,8 млн. декара с пшеница. Към същия период през 2010 г. засетите площи с пшеница са били 9,2 млн. декара, а през 2009 г. те са 9,6 млн. декара.
До настоящия момент са засети 1,62 млн. декара с ечемик. Към същата дата през предходните 2 години засетите площи с ечемик са били съответно: 2010г. – 1,61 млн. декара, 2009 г. те са 2.01 млн. декара.
Наблюдава се ежегодно увеличение на засетите площи с маслодайна рапица. До момента в страната са засети близо 2,4 млн. декара. Към същия времеви период през предходните 2 години отчетените данни са били съответно за 2010 г. те са 2,1 млн. декара и през 2009 г. са били 1,8 млн. декара.