fbpx Дрехите втора употреба със 70 пъти по-малко въздействие върху околната среда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Дрехите втора употреба със 70 пъти по-малко въздействие върху околната среда

Близо 3 кг CO2 се спестява за всяка дреха, високо/средно качество, която се използва повторно. Също така само 0,01% от водата, използвана за производството на нова дреха, е необходима за повторна употреба. Тези резултати идват на фона на скоро представената Стратегия за устойчив текстил и изискванията към държавите-членки да започнат разделно събиране на текстил до 2025 г. Въздействието върху околната среда от повторната употреба на текстил е 70 пъти по-ниско в сравнение с производството на нови дрехи, дори с вземането предвид на глобалния износ и емисиите от транспорта. Това показва изследване на Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии

Около 62% от използваните дрехи и текстил обаче се озовават в битовите отпадъци, което означава, че ценни текстилни изделия вероятно биват изгорени или депонирани.

Проучването обобщава и препоръки към политиците, като призовава за инициативи, които да ускорят инвестициите към най-съвременните съоръжения за рециклиране на текстил в глобален мащаб. По-специално, иновациите в начина на рециклиране “нишка в нишка“ ще бъдат от ключово значение за поддържане на кръговост на текстила, тъй като обемите на нискокачествени дрехи ще се увеличат драстично. Проучването също така отбелязва важната роля на критериите за екодизайн, които удължават живота на дрехите, преди да има нужда от рециклиране, както и правила, които налагат сортиране на високо/среднокачествен и нискокачествен текстил.

Севдалин Спасов, председател на Българска Асоциация Кръгов Текстил, която е партньор на EuRIC за България коментира: „България е сравнително напред спрямо останалите държави, тъй като членовете ни прилагат препоръчвани в този доклад кръгови практики вече повече от 25 години – например, висококачествена обработка на ненужния текстил чрез ръчно сортиране, което да осигури максимални количества за повторна употреба, разширяване на рециклирането и насърчаване на т.нар. рециклиране от нишка в нишка. Нашите членове в България успяват да осигурят повторната употреба на около 70% от обработеното количество ненужен текстил и вече се работи по прилагането на най-съвременни решения и технологии за осигуряване на високоефективно рециклиране“.