fbpx Положителен растеж за 2014, въпреки някои спадове в индустрии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Положителен растеж за 2014, въпреки някои спадове в индустрии

Положителен растеж за 2014, въпреки някои спадове в индустрии

Към ноември се наблюдава спад както на индустриалното производство и строителството, така и на вътрешната търговия, отчитат анализаторите на Райфайзенбанк. Очакванията са за слабо положително развитие към началото на пролетта. Строителството реализира очакван сезонен спад (-1.4% на годишна база за ноември), резултат от хронично свиване на сградното строителство (-7.1%) и на ръст при публичното и инженерното строителство (6.1% за ноември). Очаква се публичното и инженерното строителство да ускори растежа си въз основа на стабилизирана държавна политика в сектора и подобряване усвояването на европейски средства.

Спадът на годишна база на вътрешната търговия от началото на 2014 г. продължи и към ноември (-10.3%). Той се дължи на свиваща се търговия на едро (-17.3% за ноември). Обратно, търговията на дребно и особено търговията с автомобили и мотоциклети бележат забележителен ръст, който за ноември беше съответно 1.7% и 26.6%.

Според анализа на банката, диспаритетът между приходи и разходи, заложен в Бюджет 2014, се прояви и през ноември. Така общите приходи по консолидирания държавен бюджет до ноември възлязоха на 26.7 млрд. лв. (1.6% ръст на годишна база), а общите разходи (в т.ч. вноската в бюджета на ЕС) достигнаха 28.3 млрд. лв. (5.4% ръст). В резултат за единадесетте месеца на годината се натрупа дефицит от 1.6 млрд. лв., което е с 1.0 млрд. лв. повече от дефицита към същия период на 2013 г.