fbpx По-ниската инфлация може да увеличи покупателната способност на домакинствата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

По-ниската инфлация може да увеличи покупателната способност на домакинствата

Икономистите на УниКредит Булбанк повишиха прогнозата си за реалния растеж на БВП за 2023 г. с 0.4 п.п. до 1.7% на годишна база в последния си икономически доклад. Основните мотиви са по-силното представяне на икономиката и по-бавно от очакваното увеличаване на разходите по обслужване на заемите за българските домакинства в резултат на затягането на монетарната политика на централните банки на развитите икономики. Сред другите причини са по-изразената корекция в цените на енергийните суровини, която води до по-рязко забавяне на инфлацията.

Очакванията на икономистите са растежът на износа да остане слаб с оглед на слабото външно търсене и продължаващите негативи, произтичащи от войната в Украйна. В същото време икономистите на банката очакват по-добро усвояване на еврофондовете през тази година, което да помогне за известно ускоряване ръста на инвестициите в икономиката.

Очакваната по-ниска инфлация, в последния доклад на икономистите на банката, предполага по-висока покупателна способност на доходите на домакинствата. Последното в комбинация с   постепенното и умерено увеличение цената на кредита за домакинствата се очаква да способства за увеличение на потреблението, и по този начин и на растежа на БВП за 2024 г. с 0.7 п.п. до 3.0% в сравнение с прогнозираните стойности през месец март тази година.

Въпреки по-позитивната прогноза за тази и следващата година, общата тенденция остава за значителни насрещни ветрове поради войната в Украйна, която се отразява негативно на инвестициите и оттам на икономическия растеж. Икономистите отчитат и очакваното отрицателно въздействие, което по-високите разходи за обслужване на кредитите ще имат върху потреблението, като очакванията им са по-голямата част от увеличението на лихвените проценти по кредитите за домакинствата да се материализира през 2024 г.

Инфлацията на потребителските цени постепенно ще отслабва през следващите тримесечия и очакванията са тя да бъде 9.8% средногодишно през 2023 г., в с:равнение с 11.1% в доклада от преди три месеца. Докато лихвените проценти по кредитите на домакинствата, и по-специално тези по ипотечните кредити, остават почти без промяна през настоящата година.

Въпреки че нивата на лихвите по ипотечни кредити в България се оказаха откъснати от тези в останалите страни от Европа, икономистите на банката са на мнение, че цената на кредита за домакинствата ще се повиши, но материализирането на тази тенденция ще отнеме повече време от предвиденото преди три месеца.

Очакваните повишения на лихвени проценти по новоотпуснатите ипотечни кредити в лева са средно до 3.5% през 2024 г. и до 3.75% през 2025%, от 2.7% приблизително тази година. Прогнозата за лихвените проценти по вече отпуснатите ипотечни кредити (повечето, от които са свързани с цената на привлеченото финансиране от домакинствата в лева) е да се покачат с около половин процентен пункт през 2024 г. и 2025 г., когато икономистите на банката очакват края на ерата на свръхниските лихви по кредитите за домакинствата да приключи.