fbpx Факторинг услугите се ползват от все повече компании | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Факторинг услугите се ползват от все повече компании

За последните пет години делът на компаниите от секторите производство и услуги, използващи факторинг, е нараснал съответно с 28% и 18%. През миналата година все повече са започнали да използват факторинг фармацевтични, химически и металообработващи дружества. Очакванията за тази година са малките и средните предприятия да се активизират в използването на факторинг услуги. Това смятат ескспертите от УниКредит Факторинг. Според Ася Баева изпълнителен директор на компанията ще се повиши дела на фармацевтичните, селскостопанските, химическите и компаниите в секторите на електрониката и инфраструктурата, които се обръщат към услугите на факторинг компаниите.
На база на непостоянната външна среда, през 2013 г. прогнозите са факторинг пазарът да расте с по-умерени темпове, което ще запази средно-годишния ръст за последните пет години. В случай, че външната среда се подобри, очакваме и по-високи темпове на растеж през втората половина на годината.
Факторинг продуктите, включващи кредитно покритие (факторинг без регрес и експортен факторинг) дават възможност на ползващите ги компании да предоставят по-дълги срокове на отложено плащане. По този начин се покрива риска от неочаквани загуби от страна на клиентите на съответната компания, като в същото време има възможност и за получаване на оборотни средства без нуждата от обезпечение.