fbpx Ще се намалява още административната тежест върху МСП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще се намалява още административната тежест върху МСП

Ще се намалява още административната тежест върху МСП

Стартирането на специален проект има за цел да намали административната тежест за малките и средните предприятия посредством анализ на регулациите, които са особено сложни, като ще се разработят по-опростени механизми за прилагане на действащите регулаторни норми.

През последната година Министерството на икономиката предприе мерки за подобряването на административната среда и намаляване на административната тежест. Държавата участва и в Плана Юнкер, чрез Българска банка за развитие(ББР) „Тя е модератор по този процес имаме и шест банки партньори. ББР може да предложи до 100% гаранции на вашите компании, така че те да получат по ниско финансиране от банките-партньори. Считам, че това е нещо ново, и с него ще насърчим инвестиционните процеси“, заяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, по време на представяне на проекта.

Проектът ще бъде реализиран в пет последователни етапа, в рамките на които ще бъде разработена методология за събиране, валидиране и тълкуване на данни, с цел да се идентифицира и оцени информацията за най-често приложимите и най-сложните правни и регулаторни разпоредби, засягащи дейността на малките фирми в България. Ще бъдат проведени проучвания със специален фокус върху МСП-тата и интервюта със заинтересовани страни, за да се идентифицират най-проблематичните и сложни разпоредби от националното законодателство. В последния етап от проекта след анализа от проучванията и интервютата, ще бъдат определени законодателните актове, за които ще бъдат разработени презентации, с цел постигане по-висока достъпност и улесняване. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на икономиката и ще бъдат представени на МСП-та и техните представители.

Проектът е разработен от Министерството на икономиката и се финансира от Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г.