Ще се намалява още административната тежест върху МСП

Стартирането на специален проект има за цел да намали административната тежест за малките и средните предприятия посредством анализ на регулациите, които са особено сложни, като ще се разработят по-опростени механизми за прилагане на действащите регулаторни норми.

През последната година Министерството на икономиката предприе мерки за подобряването на административната среда и намаляване на административната тежест. Държавата участва и в Плана Юнкер, чрез Българска банка за развитие(ББР) „Тя е модератор по този процес имаме и шест банки партньори. ББР може да предложи до 100% гаранции на вашите компании, така че те да получат по ниско финансиране от банките-партньори. Считам, че това е нещо ново, и с него ще насърчим инвестиционните процеси“, заяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, по време на представяне на проекта.

Проектът ще бъде реализиран в пет последователни етапа, в рамките на които ще бъде разработена методология за събиране, валидиране и тълкуване на данни, с цел да се идентифицира и оцени информацията за най-често приложимите и най-сложните правни и регулаторни разпоредби, засягащи дейността на малките фирми в България. Ще бъдат проведени проучвания със специален фокус върху МСП-тата и интервюта със заинтересовани страни, за да се идентифицират най-проблематичните и сложни разпоредби от националното законодателство. В последния етап от проекта след анализа от проучванията и интервютата, ще бъдат определени законодателните актове, за които ще бъдат разработени презентации, с цел постигане по-висока достъпност и улесняване. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на икономиката и ще бъдат представени на МСП-та и техните представители.

Проектът е разработен от Министерството на икономиката и се финансира от Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г.


 

Facebook comments