fbpx Повече чужденци са ни посетили през февруари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече чужденци са ни посетили през февруари

С 6,6% спрямо 2010 г. са се увеличили посещенията на чужденци в България през февруари 2011 г. и са 291.3 хил. Информацията е от Националния статистически институт. Увеличение от 9,7% има при посещенията на чужденци с цел почивка и екскурзия. Нарастват и бизнес посещенията, както и транзитните преминавания - съответно с 9,1 и 4,8%. 

Посещенията на граждани от страните-членки на Европейския съюз, през февруари 2011 г. се увеличават в сравнение със същия месец на предходната година общо с 2,2%, като най-голям е ръстът при посещенията от Франция и Кипър - съответно с 23,3 и 12,1%. Намаление е отчетено на посещенията от Нидерландия - с 24,8%, Словения - с 24,0%, Дания - с 22,9%, и други.

Увеличават се и посещенията от групата „Други европейски страни” - с 10.2%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна - с 24.9%, Русия - с 22.4%, и Сърбия - с 16.4%.

През февруари 2011 г. най-голям относителен дял от общия брой посещения на чужденци в страната формират тези с цел почивка и екскурзия - 46,6%.