fbpx покритие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Покритието е основният критерий за използване на 5G мрежата за най-голям процент от анкетираните – 66%, според проучване сред потребители на смартфони в България относно нагласите им към 5G технологията, проведено в края на юли 2021 г. от агенция „Прагматика“.
Нова инициатива дава възможност на гражданите да предложат ръждясали обекти от различни места в България, които се нуждаят от обновяване.
За последните пет години делът на компаниите от секторите производство и услуги, използващи факторинг, е нараснал съответно с 28% и 18%. През миналата година все повече са започнали да използват факторинг фармацевтични, химически и металообработващи дружества.