fbpx фискален | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

фискален

Политическата нестабилност и режимът на прекалено строги фискални икономии от повлияха негативно на възстановяването на вътрешното търсене през първите месеци на годината. Завоят към по-малко рестриктивна фискална политика след това оказа ефект на забавяне и през втората половина на 2013 г.
Фискалният резерв към 30 април 2012 г. е 4,9 млрд. лева. Превишението на приходите над разходите на месечна база е 469 млн. лв., което е най-големият излишък за календарен месец от януари 2009 г. до сега. За периода януари-април 2012 г. бюджетния дефицит се е свил до 217, 2 млн. лв.
През третото тримесечие ръста на промишленото производството е спаднат от 3.3% до 1.6% на годишна база средно за октомври и ноември. За същия период са отчетени годишни спадове на вътрешната търговия и на строителната продукция съответно с 3.3% и 10.5%.
България е една от трите държави в ЕС, която не вдигна данъчната тежест във време на тежка криза, а от началото на 2011 г. стана държавата с най-ниско данъчно бреме в рамките на съюза.
Фискалният резерв към 31 юли 2011 г. възлиза на 4.9 милиарда лева. Това съобщиха от Министерството на финансите. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на юли 2011 г. е отрицателно в размер на 720.5 млн. лв.
Фискалният резерв към 30 юни е 5.2 млрд. лева. Към края на юни бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е отрицателно в размер на 649.7 млн. лв. (0,9% от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 453.5 млн. лв.
Към 30 юни фискалният резевр възлиза на 5,2 милиарда лева. Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през първото полугодие на 2011 г. от централния бюджет, възлиза на 367,5 млн. лв. Към края на юни 2011 г.
Фискалният резерв към 31 май е над 5,0 млрд. лева. Към края на май 2011 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е отрицателно в размер на 597,5 млн. лв. (0,8 % от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 450,6 млн.
През последните една-две години много компании се впуснаха да съкращават своите разходи и да повишават своята цялостна ефективност. Тези инициативи често се задънват, когато се стигне до неминуемото разглеждане ред по ред на отчета за приходи и разходи (ОПР).
Фискалният резерв към 31 март 2011 г. възлиза на 4,7 млрд лева, по данни от Министерство на финансите. Дефицитът по Консолидираната фискална програма (КФП) за първото тримесечие на 2011 г. е в размер на 1,0% от прогнозния БВП при 2,4% от БВП за същия период на миналата година.