fbpx 4,9 млрд. е фискалният резерв | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

4,9 млрд. е фискалният резерв

Фискалният резерв към 31 юли 2011 г. възлиза на 4.9 милиарда лева. Това съобщиха от Министерството на финансите. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на юли 2011 г. е отрицателно в размер на 720.5 млн. лв. или 1.0% от прогнозния БВП и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 450,6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 270.0 млн. лева. Дефицитът за същия период на 2010 г. бе в размер на 1 230.9 млн. лв. или 1.7% от БВП.

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, към края на месец юли възлиза на 11 519.7 млн. лв. или 81.6% от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 2 305.2 млн. лв. или 60.7% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци възлизат на 5 590.5 млн. лв. или 53.8% от програмата за годината. Приходите от ДДС възлизат на 3 455.1 млн. лв., което е 53.3% от планираните. Постъпленията от акцизи към месец юли възлизат на 2 056,5 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 54.1 на сто.