fbpx Имаме 5,2 млрд. фискален резевр | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Имаме 5,2 млрд. фискален резевр

Имаме 5,2 млрд. фискален резевр

Към 30 юни фискалният резевр възлиза на 5,2 милиарда лева. Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през първото полугодие на 2011 г. от централния бюджет, възлиза на 367,5 млн. лв. Към края на юни 2011 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е отрицателно в размер на 649,7 млн. лв. (0,9% от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 453,5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 196,2 млн. лева. За сравнение, дефицитът за периода януари-юни 2010 г. бе в размер на 1 514,5 млн. лв. (2,2% от БВП) или за първото полугодие на 2011 г. дефицитът по КФП на касова основа се подобрява номинално с 864,8 млн. лв. (1,3 процентни пункта от БВП).