Имаме увеличен износ към трети страни

Имаме увеличен износ към трети страни

етикети

Износът на България за трети страни се е увеличил с 65,5% през януари и февруари спрямо същия период на 2010 г. Основните търговски партньори на странат ни са Турция, Русия, Сърбия, Македония, ЮАР и Китай. Те формират 54,5% от износа за трети страни. Значително нараства износът за ЮАР, Индия, Хърватия и Турция. Спад има при износа за Перу, Иран, Сирия, Обединените арабски емирства, Египет и Япония.

Вносът на България от трети страни за първите два месеца на 2011 г. се е увеличил с 49,6% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 2,6 млрд. лв. Най-голям ръст бележи вносът от ЮАР, Обединените арабски емирства, Казахстан, Албания, Сингапур, Египет и Украйна. През февруари 2011 г. вносът на България от трети страни се увеличил с 65,8% спрямо същия месец на предходната година и достига близо 1,3 млрд. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - февруари 2011 г. е отрицателно и достига 267 млн. лева. През февруари 2011 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и достига 172.8 млн. лева.

Facebook коментари