fbpx Откриха Интегрираната система за наблюдение в Свиленград | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Откриха Интегрираната система за наблюдение в Свиленград

Главна дирекция „Гранична полиция” реализира проект по Инструмента Шенген за изграждане на интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП - Капитан Андреево до ГКПП - Лесово. Целта на проекта е да се повишат техническите възможности на страната ни в контрола на външните граници на ЕС. Стойността му е над 12 000 000 евро. Средствата са осигурени изцяло чрез национално финансиране. Проектът е изпълнен в периода 2010 – 2012 г. от консорциум “Ериксон Словакия-България”.
Структурата на интегрираната система включва отделни йерархични нива - периметрова сигнално-охранителна система, стационарни и мобилни постове за техническо наблюдение, локален и регионален координационни центрове.

Периметровата сигнално-охранителна система е разположена в непосредствена близост до държавната граница. Тя включва сензори и термовизионни камери. Данните от сензорите и видеоизображението от камерите за наблюдение се предават чрез изградената комуникационна мрежа за достъп до стационарните постове. Чрез опорната комуникационна мрежа те постъпват в координационните центрове.
Мобилните постове за техническо наблюдение са базирани на високопроходими моторни превозни средства, оборудвани с мултисензорни системи за видеонаблюдение. Информацията от воденото наблюдение се предава в реално време посредством безжична мрежа за комуникация към стационарните постове и оттам - към координационните центрове.

Стационарните постове за техническо наблюдение са разположени на стратегически височини в близост до държавната граница. Оборудвани са с радиолокационна станция и мултисензорна система за наблюдение, включваща дневна и термовизионна камера и лазерен далекомер. Освен наблюдение, постовете обединяват, обработват и предават дистанционно постъпващата информация от всички други елементи на периферната система. Системи за непрекъсваемо захранване с ток и дизелови генератори гарантират работоспособността на постовете при всякакви условия.
Локалният координационен център е разположен в сградата на ГПУ- Свиленград. Оборудван е с работни места за трима оператори и един главен оператор. Мониторите на всяко работно място изобразяват актуалната ситуационна картина в района на интегрираната система. Постъпващата в координационния център информация дава възможност за своевременна реакция на граничните патрули при установяването на нарушения. Информацията се записва в база данни и се архивира.