fbpx Lavazza ще постигне пълна въглеродна неутралност до 2030 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Lavazza ще постигне пълна въглеродна неутралност до 2030 г.

етикети

Lavazza официално представи финансовите си резултати за 2020 г. и използва случая, за да обяви и „Пътна карта до Нулата“, амбициозен план за пълна въглеродна неутралност на компанията до края на 2030 г., с инвестиция от около 50 млн. евро само за периода 2020-2021 г.

През 2020 г., в изключително сложна икономическа и социална обстановка и сериозно засегнати световни пазари от Covid-19, Lavazza отчита приходи от 2,085 млрд. евро, както и солиден търговски растеж на основните си пазари.
„Подходът ни към този сложен период се основава на три ключови приоритета: лично здраве и безопасност, непрекъснатост на бизнеса и бъдещо развитие“, заяви Антонио Баравале (на снимката), изпълнителен директор на Групата Lavazza. „През 2020 г. постигнахме добри резултати, въпреки трудния период, продължихме развитието на нашите проекти и продължихме да гледаме към бъдещето, като инвестираме и се фокусираме върху иновациите и устойчивостта, които са все по-важни за нашата стратегия.“

Затова компанията е решена да продължи да интегрира ESG критериите в своите бизнес дейности, прилагайки стратегия за екологична устойчивост, фокусирана върху въглеродния неутралитет и кръговата икономика, в съответствие с Програмата на ООН 2030, подписана през 2017 г.

Компанията действа в няколко различни посоки, една от които днес е обявяването на „Пътна карта до Нулата“, която напълно ще неутрализира въглеродния отпечатък на Lavazza Group до края на 2030 г. с тристепенен подход: мониторинг и измерване на емисиите; продължителни процеси за подобряване на ефективността и намаляване на въздействията; и компенсиране на остатъчните емисии, които не могат да бъдат намалени.

Този амбициозен план вече позволи на компанията да достигне до важен етап в края на 2020 г.: нулево въздействие от преките емисии на CO2, генерирани от всички дейности на компанията, включително производствени съоръжения, офиси, водещи магазини, корпоративни превозни средства (обхват 1) и от непреки емисии, генерирани от закупуването и потреблението на електричество, топлина и пара (обхват 2). До края на 2030 г. непреките емисии ще бъдат компенсирани по цялата оперативна верига и във всички дейности на компанията (обхват 3), от зелено кафе до опаковане, логистика и отпадъци.

Един от ключовите етапи, водещи до 2030 г., ще бъде постигнат чрез „Пътна карта за устойчиво опаковане“, стратегически план, който до края на 2025 г. цели да направи цялото портфолио от опаковки многократно използваемо, рециклируемо или разградимо: Устойчивостта остава един от стълбовете на иновационните процеси в компанията, основаващ се на концепцията за устойчив дизайн и принципите на кръговата икономика.

Глобалната компания е отговорна не само към околната среда, но и към общностите, в които и с които работи. Затова през 2020 г. отпусна 10 млн. евро за проекти в подкрепа на здравеопазването, образованието и уязвимите групи в италианския регион Пиемонт. Освен това бяха отпуснати още 2,5 млн. евро за подпомагане на местните общности в Италия и в чужбина.

Относно бизнес представянето през 2020 г., Lavazza Group отчете солидни резултати, въпреки че въздействието на COVID-19 и ограничителните мерки, въведени в различните страни, се отразиха на оперативните резултати.
„2020 г. започна много добре и тогава избухването на пандемията промени всичко“, заяви Антонио Баравале, изпълнителен директор на Lavazza Group. „Доволни сме от постигнатите резултати въпреки сложността на периода, с лек спад в приходите и положително нетно финансово състояние. Ръстът ни беше значително над средния за пазара, както в канала за търговия на дребно, така и в основните ни географски райони."
Нетното финансово състояние е 102 млн. евро (в сравнение с 31 декември 2019 г., когато е било 82,1 млн. евро), с оперативен паричен поток от 125 млн. евро в съответствие с 2019 г., затвърждавайки финансовата стабилност на компанията.

Увеличението на търговския канал частично компенсира значителното и неизбежно намаляване на бизнеса извън дома (хранителни услуги -40%, кафе услуги в офиса -30%), причинено от блокирането, затварянето на кафенета и ресторанти и намалената консумация в офисите поради работата от вкъщи. Спадът в сектора е резултат от непредвидимо негативното състояние, което не е повлияло на стратегиите за растеж на компанията, дори в този сектор.

И на географско ниво компанията отчита отлични темпове на растеж на каналите за търговия на дребно в Германия (+ 35%), САЩ (+ 22%), Великобритания (+ 15%), Русия (+ 30%) и Полша (+ 10%) , докато ключовите пазари в Италия и Франция са нараснали с над +7%.