fbpx Положително външно салдо | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Положително външно салдо

Външнотърговското салдо на България с ЕС за първите шест месеца е положително и достига 38.1 млн. лева по данни от Националния статистически институт. Салдото (износ FOB - внос CIF) за същия период е отрицателно и възлиза на 508.1 млн. лева. За периода износът на България за ЕС се е увеличил с 43.6% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 11.6 млрд. лева. Вносът на България от ЕС за същия период също нараства с 20.5% спрямо първите шест месеца на предходната година.

Основните търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Белгия, които формират 67.6 на сто от износа за страните - членки на ЕС. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Малта, Португалия, Дания и Белгия. Спад е регистриран при стоките, изнесени за Словения. Най-голям ръст е отчетен при вноса от Малта и Латвия. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Финландия и Португалия.

През първите шест месеца в сравнение със същия период на 2010 г. за ЕС са изнесени повече стоки във всички сектори. При вноса от ЕС най-голям ръст е отчетен в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)". Само през юни износът за ЕС нараства с 23.1% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2 млрд. лева.