fbpx Ръст в логистичния бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст в логистичния бизнес

Логистичният бизнес има 10 до 20% ръст в оборотите в резултат на повишения експорт на страната през 2010 година. За съжаление големите наематели на логистични и складови площи у нас предпочитат да изграждат собствени бази и статистиката го доказва - 73% от излезлите през 2010 г. нови модерни площи са притежание на ползвателите им.

През третото тримесечие на годината са се появили едва 12 684 кв.м. индустриални площи, отчитат данните на Forton International. Това е ръст от близо 2,5% спрямо второто тримесечие на настоящата година. Към момента в района на столицата има над 527 000 кв.м. нови логистични площи. В процес на изграждане в района на София са други 73 730 кв.м. Процентът на незаетите площи в сегмента продължава своя ръст и за Q3 2010 достига 9,24%.

Фармацевтичните компании, международните търговци, както и компаниите от преработващия и технологичния сектор продължават да бъдат основна движеща сила на пазара на индустриални и логистични площи . Според проучването на Forton в края на тази и началото на следващата година тези компании ще търсят площи с високо качество. Тогава и индустриалните паркове, които в момента са в проектна фаза, могат да намерят своята реализация.