fbpx Започват изследване за пазара и рентата на земи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започват изследване за пазара и рентата на земи

Започват изследване за пазара и рентата на земи

Националният статистически институт започва ново изследване за пазара на земеделската земя и рентните плащания в селското стопанство. То се провежда съгласно подписан договор за субсидия между Европейската комисия (Евростат) и националната статистика. В проектът ще участват експерти от 28-те териториални статистически бюра. Дейностите по проекта започнаха на още на 1 октомври 2011 г. и ще приключат на 30 септември 2013 година.

В рамките на изследването ще бъде събрана информация за цените на земеделската земя и рентните плащания в селското стопанство през 2010, 2011 и 2012 г. за пет основни категории земя по начин на трайно използване (ниви, естествени ливади, лозя, овощни градини, мери и пасища) и по категории на почвено плодородие. Проучването ще събира данни за земеделските стопанства, акционерните дружества със специална инвестиционна цел (земеделските фондове, инвестиращи в земеделска земя) и агенциите за недвижими имоти.

В съответствие с политиката на НСИ за въвеждане на нови електронни услуги информацията ще бъде събрана чрез електронен въпросник, който ще бъде изпратен на респондентите по електронната поща заедно с уведомително писмо и указания за попълване на информацията.

Данните от изследването ще бъдат представителни на национално и регионално ниво (статистически район, област, община) и ще бъдат публикувани на интернет страницата на НСИ през юни 2013 г., както и в специална публикация на хартиен и електронен носител. След приключването на проекта и анализа на резултатите НСИ ще започне регулярно статистическо изследване за цените на пазара на земеделската земя и рентата в селското стопанство в България.