fbpx България има 9% несъстоятелност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България има 9% несъстоятелност

Близо 70 000 са компаниите в региона, обявили несъстоятелност през 2013 г. При всички страни от ЦИЕ с изключение на Унгария, броят на тези фирми се е повишил средно с 9%. България отчита най-голям ръст на несъстоятелността с 834 компании (39%). Причината за това може да бъде открита в намаленото търсене, трудния достъп до кредити и недостатъчните програми, подкрепящи бизнеса. Тези актуални данни бяха анонсирани днес на среща на Кофас, в която взе участие и Председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов.

„След пика на несъстоятелностите през 2013 година за първото тримесечие на тази година за България наблюдаваме спад в размер на 27%, но само в правните производства по несъстоятелност. Въпреки това случаите на неплащане и особено на забавяне на плащанията нарастват, което има потенциал да създаде трудности пред бизнеса в страната ни, ако не се прилагат систематични решения и мерки по управление на риска” – обяви Милена Виденова, управител на Кофас за България.

"Съществуват и редица несъвършенства от правна гледна точка в сферата на несъстоятелността в страната ни. Необходимо е да се работи за намаляване на субективния елемент в оценката на несъстоятелността и съкращаване на сроковете. Трябва и да се прави разлика между тези, които съзнателно водят дадена фирма към фалит и тези, които са притиснати от обстоятелствата и си струва да им се даде допълнителна възможност.  Работим върху промяна в бизнес културата на българите, така че когато бизнесът им не върви – да не се опитват да запазят фирмата на всяка цена, а да я прекратят или продадат на време, за да не увеличават дълговете й. В този смисъл е важно да се прави и предварителна оценка на състоянието на компанията от независими експерти като нашите партньори от Кофас“ - допълни по време на срещата г-н Цветан Симеонов, Председател на БТПП.

През втората половина на 2013 г. вече бе започнало бавно отдалечаване от стагнацията, подкрепено от ниската инфлация и признаците за връщане доверието на потребителите.