fbpx несъстоятелност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

несъстоятелност

След 5 поредни години спад, през 2018 г. България отчита повишаване на броя на компаниите в несъстоятелност, споделят анализаторите на Кофас в годишното си проучване за региона.
Тенденциите в несъстоятелността в страните от Централна и Източна Европа се обръща – след спад от 6% през 2016 г. и от 14% през 2015 г., за 2017 г. тя нараства с 6,4%.
Фалитите в България са намалели с 35,6% за 2016 г. и това е най-големият спад в региона на Централна и Източна Европа.
2014 г. бележи обрат в повечето страни от ЦИЕ според доклада за несъстоятелността на Кофас. Средните нива на БВП в страните нарастват от 1.3% през 2013 г. до 2.5% през 2014 г.
В Испания и във Франция тенденцията по отношение на дружества в несъстоятелност все още е тревожна, констатират прогнозите на Кофас.И в двете страни делът на компаниите в несъстоятелност остава притеснителен, което оказва с
Близо 70 000 са компаниите в региона, обявили несъстоятелност през 2013 г. При всички страни от ЦИЕ с изключение на Унгария, броят на тези фирми се е повишил средно с 9%.
От 1 октомври тази година при несъстоятелност на работодателя на работниците ще се изплащат до 6 заплати в размер до 1200 лв.всяка. Това решиха депутатите с приемането на второ четене на промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Малки и средни предприятия в затруднение ще могат да се възползват от производството за оздравяване и предпазване от несъстоятелност, предвидено в измененията в Закона за МСП, които са в процес на обществено обсъждане.
 В последната година все повече на преден план излиза един изключително сериозен проблем, свързан с евентуалното наличие на неплатежоспособност на дадена компания, съответно свръхзадълженост на техните контрагенти, което към настоящия момент от своя страна води до масовото откриване срещу длъжниците
Подзаглавие
Знаем ли финансовото състояние на другата страна при договаряне?
Неблагоприятният финансов климат и продължаващата икономическа криза налагат все повече един изключително сериозен проблем, който през последните години въобще не беше поставян под светлината на прожекторите и взиман предвид от банките и търговците при взимането на бизнес решения и сключването на тъ