fbpx Предстоят още фалити в Германия, въпреки значителната помощ от правителството | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предстоят още фалити в Германия, въпреки значителната помощ от правителството

Водеща снимка
Да

Предстоят още фалити в Германия, въпреки значителната помощ от правителството

Несъстоятелността на търговските дружества в Германия е намаляла значително през 2020 г., в сравнение с 2019 г. въпреки най-тежката рецесия от 2009 г. насам. Това до голяма степен се дължи на програмите за обществена подкрепа от правителството. Въпреки това молбите за откриване на производство по несъстоятелност в немските съдилища са се увеличили рязко през февруари и март 2021 г., което е сигнал за очаквано повишаване на търговските фалити през следващите месеци. Експертите по кредитно застраховане от Кофас посочват, че до 4030 производства по несъстоятелност са били предотвратени благодарение на държавната подкрепа през 2020 г., но кризата не е приключила.

През 2020 г. общо 15 840 немски компании са обявили несъстоятелност (с -15,5% спрямо 2019 г.). Тази положителна тенденция е породена от мерките за обществена подкрепа, но не всеки сектор или регион в Германия са се възползвали от тях поради липса на изпълнение на определени критерии. Такъв е случаят с металообработващия и автомобилния сектор, при които неплатежоспособността се е увеличила съответно със 7,1% и 31,6%.

„Интересен е случаят с фалитите в България – броят компании, обявени в несъстоятелност, е по-малък през януари и февруари 2021 г. в сравнение със същия период през миналата година. Въпреки това нашият анализ не обхваща реалния брой фирми, които са спрели своята дейност поради неплатежоспособност, тъй като голяма част от тях се прехвърлят на малоимотни лица. От друга страна е редно да отбележим и множеството „зомби компании“, които на практика зависят от държавните помощи. Но в момента на тяхното спиране, фалитите ще се повишат значително. Това донякъде обяснява и тенденцията в Германия последните месеци.“, споделя Пламен Димитров, управител на Кофас България.

През изминалата година молбите за откриване на производство по несъстоятелност са се увеличили с 65% в сравнение с 2019 г. Сред тях се откроява ИКТ секторът, който отчете ръст на молбите от 2767% на годишна база. Хотелиерската индустрия от своя страна увеличи обема на молбите от 383%, търговския сектор – 116%, наред с финансовия и застрахователен сектор, при който стойностите показват 124% повишение. От друга страна молбите от сектора на строителството са се увеличили само със 7%, докато вземанията в сферата на транспорта са намалели с 84%.

Въпреки усвоените средства за обществена подкрепа (които достигнаха 49 милиарда евро или 1,5% от БВП), тяхната роля за поддържане на корпоративните финанси в Германия остава нестабилна. Икономическият стабилизационен фонд за големи компании, един от основните ресурси за подкрепа на предприятията, е бил слабо използван – от наличните 600 милиарда евро са използвани само 8,4 милиарда, главно от туристическия сектор.

Според прогнозата на Кофас, общият брой на откритите производства по несъстоятелност би трябвало да се е повишил с 6% през 2020 г. в сравнение с 2019 г. В действителност те са спаднали с 15.5%. Следователно до 21.5%, което са 4030 производства по несъстоятелност, можеше да са в ход (без да бъдат отчетени всички предприети мерки за подпомагане, в тази оценка се включват и предприятията, които са преустановили дейност).  Най-голямата част от тях би трябвало да дойдат от сферата на хотелиерството и ресторантьорството, където се очакват около 660 "скрити производства по несъстоятелност", следвани от транспорта и строителството с по около 420, производството (230) и търговията на дребно (190). Това показва, че въпреки малкия брой на откритите производства по несъстоятелност през 2020 г. , дълговете в следствие на пандемията все още са неизплатени.