fbpx кредитен риск | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Чувствителен риск от забавени плащания и лоши вземания в 11 сектора от българската икономика отчита регулярният рейтингов доклад на застрахователя на кредитен риск Allianz Trade. Така в предупредителната “оранжева” зона попадат близо две трети от наблюдаваните общо 18 сектора.
Глобалният лидер в застраховането на кредитен риск Allianz Trade (преди Euler Hermes) понижи рейтинга на четири сектора в българската икономика в регулярния си доклад за третото тримесечие на 2022 година. От “жълтата” зона на умерен риск в “оранжевата” на чувствителен преминават Енергетика, Химичес
Милена Виденова, управител на Кофас за България
Г-жо Виденова, въпреки, че все повече се говори за кредитно застраховане, като че ли не е много ясно какви предимства има то за бизнеса?- Най-очевидното предимство е това, че компаниите могат да продават на свои
Кофас ще проведе за трети път годишната си конференция по управление на риска, която се очаква отново да събере много влиятелни представители на управлението и бизнеса и да даде полезни решения за устойчивост и растеж.
Близо 70 000 са компаниите в региона, обявили несъстоятелност през 2013 г. При всички страни от ЦИЕ с изключение на Унгария, броят на тези фирми се е повишил средно с 9%.
Подобрение на рисковите показатели в Германия и в Австрия (1,7% е прогнозата за растеж на двете страни през 2014 г.), при които оценката A2 вече е придружена от положителна перспектива отчита компанията за кредитно застраховане Кофас.
В Европа няма сектор, където кредитният риск да е умерен се подочва в анализ на Кофас. Ситуацията е особено обезпокоителна в областта на металургията, която има свръхкапацитет, а освен това е изложена на трудностите, свързани с нейните клиенти – автомобилната и строителната индустрии.
Според секторна панорама на Кофас, под влияние на забавянето в икономиката в глобален мащаб и на по-малко динамичния ръст на международната търговия, много бизнес сектори в момента са под заплаха. Опитът на компанията показва, че само няколко сектора се характеризират със средно равнище на риск.
Георги Лилянов, управител на Coface България
В кризата рискът от „неплащане” заплаши всички фирми. Най-вече тези, които работят на търговския фронт и международните пазари. Доста от компаниите „орязаха” партньорите си и започнаха да работят само с платежоспособни. Но 100% гаранции никога няма.
УниКредит Булбанк е първата банка у нас, която получи разрешение да ползва Вътрешно-рейтингов подход (Internal Rating Based Approach) по Базел II за изчисляване на капиталовите изисквания за кредитен риск. Обхватът на приложението включва експозиции към банкови институции и корпоративни клиенти.