fbpx Кредитното застраховане носи спокойствие утре | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Георги Лилянов, управител на Coface България

Кредитното застраховане носи спокойствие утре

В кризата рискът от „неплащане” заплаши всички фирми. Най-вече тези, които работят на търговския фронт и международните пазари. Доста от компаниите „орязаха” партньорите си и започнаха да работят само с платежоспособни. Но 100% гаранции никога няма. В такъв момент особена сила има един важен икономически продукт като кредитното застраховане. Най-общо казано, то покрива риска от несъбираемост на вземанията при невъзможност или нежелание на длъжника да изплати задълженията си в срок. Каква защита дава на бизнеса този продукт, разговаряхме с Георги Лилянов, управител на Coface България, компания за кредитно застраховане.

Г-н Лилянов, какъв процент от българските компании ползват застраховката кредитен риск? Познат ли е този продукт?
- Нека започнем разговора малко по-отдалече. Когато става въпрос за кредитозастраховане говорим за различни школи. Например, в САЩ практиката е да се прилага т.нар. „селф иншуранс” – самозастраховане. Това означава изграждането на кредитен отдел в самата търговска организация. Той проучва, анализира контрагентите, определя лимитите и условията на търговия, следи развитието на взаимоотношенията, дори, ако се налага, събира или координира вземанията. От друга страна, кредитната застраховка и изобщо кредитното застраховане е много разпространена практика в Европа. Разликата е, че цялата дейност, свързана с кредитозастраховането се извършва от самия застраховател. Ние като застрахователна компания, преди да издадем решение за издаване на застраховка за даден контрагент, вече сме извършили проучване, определили сме лимитите и извършваме събирането на вземанията. Ако не успеем да ги съберем в сроковете, предвидени в договора, извършваме плащане на договорените щети. Така компанията застраховател придобива права върху конкретното вземане и може да продължи да го събира по предвидения от закона път.
У нас нито един от двата метода не се прилага на достатъчно добро ниво.

Практиката в България по-скоро се състои от комбинация на двете световни практики. Разбира се, в по-големите търговски организации има създадени отдели, които следят какво се случва с кредитните рискове.

С настъпването на кризата - през 2008-2009 г.- започна все по-отчетливо да се осъзнава необходимостта това звено да се управлява активно. Създадоха се отдели, особено в големите търговски организации, които имат за цел да преодолеят трудностите и проблемите, появили се с кризата. Бедата е там, че те възникват в момент, когато проблемите вече са факт и щетите са нанесени. Правилният начин на управление е рисковете да се анализират предварително, още в самия процес на случване. Бих казал, че доста от компаниите в България или почти всички по-добре организирани, разполагат с някаква форма на управление на кредитния риск. Практиката обаче показва, че нямат обособен отдел, а работата е разпределена между счетоводството, юридическите и дори търговските отдели. А именно това разпръсване и разделяне на операциите води до последствия и невъзжможност да се справят качествено с анализа на рисковете.

Колкото до втората част на въпроса - сравнително малка част от компаниите използват кредитни застраховки. Една от причините е, че кредитозастраховането е сред сравнително късно навлезлите застрахователни продукти. Ние като застрахователи, реално я предлагаме отскоро в страната, а по време и в пика на кризата бяхме доста консервативни. Бих казал, че застраховката кредитен риск се познава, но недостатъчно добре до момента в средите на търговските компании и сред управленското ниво – сред финансови и търговски директори, и собственици на компании. Много често хората бъркат, смятайки, че застрахователят поема целия риск и след сключването на застраховката, получателите на полици могат да продават на рисковите клиенти, на които до момента не са продавали продуктите си, но не е така.

Каквa защита по същина дава този вид застрахователна услуга? Какъв е механизмът на действие?
- Всеки застрахователен продукт преразпределя загубата във времето и в обществото. Същото е и при застраховането на кредитните рискове. Т.е. ние, като застрахователна компания оценяваме и претегляме рисковете и определяме какви нива на загуба можем да си позволим. Грешно е да се мисли, че полза от застраховката има само тогава, когато сме получили повече щети от премията, която сме платили. Защото такова е масовото мнение за застраховането изобщо.

Какви условия имате за сключване на сделка с ваш клиент?
- Нашата дейност се извършва съвместно с клиентите - т.е. ние заедно с тях определяме риска, който можем да поемем. За нас клиентът определя кредитните условия. За да оценим условията на полицата събираме информация, анализираме данни за неговия бизнес. За целта е важно да разберем търговската и кредитна политика, при която той определя какво и на кого да продава, включително и това, колко качествен е неговият продукт. Полиците, с които работим, са изключително динамични и гъвкави. Ако получателят на полица срещне нов контрагент, с когото би желал да извършва нова дейност, или пък се окаже, че при нас се регистрира застой в бизнеса и забавяне на плащанията – лимитите могат да бъдат преразгледани. Промяната в кредитните лимити не засяга извършените вече процеси и операции, а бъдещите. Благодарение на центровете, с които разполагаме, ние можем да контролираме и да предпазваме своите клиенти, да им помогнем да определят с кои от своите контрагенти и колко могат да търгуват. Това е възможно, благодарение на силно развитата информационна мрежа, с която разполагаме. Добре развитата система от данни ни позволява да му дадем индикации къде може да има проблеми или пък успехи, накъде и доколко може да се развива бизнесът му.

Самата полица е едногодишна. Тя се преразглежда по желание на клиента. Най-общо видовете кредитни застраховки са два - риск от несъстоятелност или риск от забавено плащане. Ако има обявено решение за несъстоятелност на наш клиент, то тогава ние плащаме щетите в срок до 30 дни след уведомление. Ако има забавено плащане – за такова се счита всяко плащане, забавено до 30 дни след издаване на фактурата. В този случай, след като бъдем уведомени от страна на клиента, ние влизаме в процедура на събиране на плащанията, която трае до 5 месеца. Сумата, която съберем за този период отива при клиента, а на база на несъбраната част се формира щетата, която изплащаме в рамките на месец.

За какъв тип бизнес е подходяща този вид услуга?
- Този застрахователен продукт е подходящ за всякакви търговски дейности. Coface България не предлага този вид услуга на фирми, извършващи финансови операции като например кредитиране, отдаване на лизинг или под наем и подобни. Но всички дейности в търговския сектор могат да ползват този тип застраховане. Има изискване към минималния размер на полицата и на предвиденият търговски оборот - за България той е 2 млн. лв.