fbpx Подобрени рискови показатели в Европа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подобрени рискови показатели в Европа

Подобрени рискови показатели в Европа

Подобрение на рисковите показатели в Германия и в Австрия (1,7% е прогнозата за растеж на двете страни през 2014 г.), при които оценката A2 вече е придружена от положителна перспектива отчита компанията за кредитно застраховане Кофас. Германските бизнес дейности са много уязвими от капризите на световната търговия, но вече може да се разчита и на потреблението на домакинствата. Дружествата в несъстоятелност са по-малко на брой (за последната година спад от 9,1% като брой и 6,3% като разходи). Този подем в икономическата активност облагодетелства и Австрия, където безработицата е ниска, а броят на фалитите намалява.

Измежду европейските страни, успели да се реформират и да намалят разходите, се откроява Ирландия. Очаква се ръст от 1.7% през 2014 г., придружен от покачване на износа (заради ръста във Великобритания и САЩ), търговията на дребно, както и увеличаване на увереността при бизнеса и домакинствата. Основната трудност – пазарът на труда – показва подобрение, а цените на имотите показват първи признаци на стабилизация. Тези успехи дават възможност на Кофас да повиши рейтинга на Ирландия до A3 – както на Франция и Великобритания.

Ситуацията в останалата част от еврозоната е по-комплексна. Със сигурност може да се каже, че рисковете са престанали да се увеличават. Във Франция, тъй като не са успели да намалят значително разходите, компаниите остават изключително уязвими към колебанията на търсенето на вътрешния пазар. Като следствие на тази уязвимост, броят на фалитите ще остане на ниво около 62 000 през 2014 г. В Южна Европа недостатъчното вътрешно търсене, преобладаващата предприемаческа активност от много малки и неустойчиви компании, съчетано с липса на иновации, не дават възможност кредитния риск да се подобри. В допълнение, налице е високо ниво на корпоративен дълг – например в Испания.

В развиващите се страни се забелязва трайно забавяне на растежа: през 2014 г. в държавите от БРИКС той ще падне с 2.4% в сравнение със средния ръст за периода 2000-2011 г. Според Кофас това не е просто обикновен цикличен спад, а по-скоро е резултат от ограниченията в предлагането (нуждите на домакинствата са прекалено високи и местното производство вече не може да се справя). Инвестициите срещат предизвикателства от структурен характер: неадекватната инфраструктура, проблемния бизнес климат и недостигът на квалифицирана работна ръка. В допълнение към това, отслабва вносът на местни горива и така сегашните дефицити ще останат високи през 2014 г. Това ще направи валутните курсове уязвими, а още един фактор за това ще бъдат и предстоящите през 2014 г. избори в Бразилия, Индия, Турция и Южна Африка.