fbpx Икономическият растеж на България се очаква да е 1,7 % за 2023 година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Икономическият растеж на България се очаква да е 1,7 % за 2023 година

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) очаква растежът на БВП на България да се забави до 1,7% през 2023 г. при 2,8% за 2022 година. Износът ще бъде засегнат от влошаващата се икономическа ситуация в Европа, докато високите цени на енергията и повишаващите се лихвени проценти ще потиснат нарастването на потреблението. Растежът на БВП ще достигне 3,1% през 2024 г. подкрепен от инвестициите от фондовете на ЕС.

Очакванията на ОИСР са инфлацията у нас да се забави от 14,1 % през 2022 г. до 7,5 % през 2023 г. на фона на стабилизиране на цените на енергията и очакваната по-слаба икономическа активност. През 2024 г. темпът на инфлация ще продължи да се забавя до 4,8 %.

Пазарът на труда ще остане устойчив с незначително увеличение на безработицата през 2023 година. Недостигът на работна сила ще поддържа безработицата ниска, а растежът на реалните заплати се очаква да е положителен от около 1%.

Мерките за смекчаване въздействието на високите енергийни цени се оценяват на 3,2% от БВП за 2022 г. При запазване на настоящите ангажименти през 2023 г. бюджетният дефицит ще достигне 4,3% от БВП.

Според ОИСР рисковете по отношение на инфлацията са във възходяща посока, като са свързани най-вече с  евентуално по-силни вторични ефекти от последващо увеличение на заплатите. Политическата несигурност представлява риск пред изпълнението инвестиционните планове. Съществува също така риск от продължаване на мерките за подкрепа по-дълго от необходимото и забавяне на фискалната консолидация.