fbpx Подобрените условия за кандидатстване по ОП улесняват много бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подобрените условия за кандидатстване по ОП улесняват много бизнеса

Eкип на Асоциацията на консултантите по европейски програми e изразил пред министъран на икономиката задоволството си от подобряването на схемите и условията за кандидатстване по ОП. На последното си заседание Комитетът за наблюдение по ОП „Конкурентоспособност” удължи срока за изпълнение на договори по програмата, което е сериозно улеснение на бизнеса.
Изпълнението на проектите за технологична модернизация в малки и средни предприятия, за покриване на международно признати стандарти и за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги е удължен с шест месеца, а за технологична модернизация в големи предприятия – с девет месеца. Така е изпълнено едно от основните искания на компаниите – бенефициенти по програмата и рискът те да загубят парите от спечелените проекти е сведен до минимум.
Представителите на Българската асоциация на консултантите по европейски програми отбелязват още, че откритите за кандидатстване към момента грантови схеми за българския бизнес са по-ясни, а условията за кандидатстване - по-справедливи и прозрачни в сравнение с предишни управления на оперативната програма.