fbpx Междуфирмени вземания у нас растат, но не се очакват съществени сътресения | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Междуфирмени вземания у нас растат, но не се очакват съществени сътресения

Въпреки съществените промени в икономическата среда през 2020 година, която бе белязана от пандемията у нас и по света, общият обем нововъзложен дълг към компании за управление на вземания намалява. За 2020 година той е 741.6 млн. лева при 832.3 млн. лева за 2019 година. За 2018 г. пък този показател възлиза на 1.418 млрд. лева. Тенденцията на спад продължава и през първото тримесечие на 2021, но данните към момента не отразяват обективната картина, посочват от Асоциацията за управление на вземания /АУВ/.

На пазара на изкупени дългове се наблюдава още по-остро понижение, посочват още от Асоциацията. През цялата 2020 година общият им обем е малко над 507.5 млн. лева, докато през 2019 г. този показател се равнява на 1.362 млрд. лева. Броят случаи на изкупен дълг за 2020 г. е 101 731, докато през 2019 той е двоен – 208 423 случая.

„Картината ще се измени в края на годината и е много важно потребителите и бизнесът да са подготвени. Според данните на БНБ за първото тримесечие на 2021 г. е образуван нов лош дълг, вследствие на мораториума в размер на над 1 млрд. лв. или 10% от разсрочените задължения. Тези задължения няма да изчезнат, напротив, трябва сериозна стратегия как и дали ще могат да се съберат и как това ще се отрази на финансовата сфера като цяло. От друга страна, в продължение на месеци редица големи индустрии бяха напълно затворени, това няма как да не се отрази на първо място на покупателната способност на населението, плащането на данъци и такси от страна на бизнесите, а оттам на цялата икономика”, коментира Лилия Димитрова, зам.-председател на АУВ.

За какво задлъжнява българинът през 2020?

По данни на Асоциацията относителното дялово разделение на кредиторите остава без съществени промени, с известни изменения в конкретните стойности. Банките се задържат като най-големият кредитор с 44% от стойността на целия обем възложен дълг. Следват ги небанковите финансови институции с общо 28% от стойността на дълга. Третият най-често срещан кредитор са телекомите с дял от 16%.

Междуфирмена задлъжнялост

Известен ръст отбелязва общият обем нововъзложен дълг на пазара на междуфирмени вземания, сочат още данните от проучването на Асоциацията. Стойността на този показател за 2020 година е 9.356 млн. лева, докато за 2019 тя е 7.806 млн. лева. Идентична е тенденцията при броя случаи. За 2020 те са общо 21 459, а за 2019 – 17 169 случая.

Плащаемост

Плащаемостта през 2020 година отслабва спрямо 2019 г., посочват още от Асоциацията. Те отчитат понижение с около 13% на годишна база.

Прогноза

Според експертите от Асоциацията за управление на вземания за бизнеса и за потребителите е важно да следят движението на инфлацията. Тенденциите за ръст на този показател, ведно с евентуално покачване на лихвите по кредитите, което вече се случва в САЩ, би могло да се превърне в предизвикателство пред някои домакинства в дългосрочен план. До края на годината съществени сътресения не се очакват, посочват от Асоциацията и призовават потребителите да бъдат внимателни при вземането на финансови решения.