fbpx междуфирмена задлъжнялост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

междуфирмена задлъжнялост

Въпреки съществените промени в икономическата среда през 2020 година, която бе белязана от пандемията у нас и по света, общият обем нововъзложен дълг към компании за управление на вземания намалява. За 2020 година той е 741.6 млн. лева при 832.3 млн. лева за 2019 година. За 2018 г.
По последни данни през 2021 г. в България се очаква 21% ръст на фалитите, в сравнение с 2019 г. Последствията върху компаниите и увеличението на фалитите ще бъдат подобни на тези от 2009 г., като основната разлика е, че COVID-19 засяга много повече държави.