fbpx дълг | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

дълг

Въпреки съществените промени в икономическата среда през 2020 година, която бе белязана от пандемията у нас и по света, общият обем нововъзложен дълг към компании за управление на вземания намалява. За 2020 година той е 741.6 млн. лева при 832.3 млн. лева за 2019 година. За 2018 г.
След миналогодишния спад в нововъзложения дълг, в първите 6 месеца на 2019 г. ставаме свидетели на ново понижение.
Необслужваните дългове на физически лица, продадени на колекторски агенции, нарастват близо три пъти на годишна база. Общата сума на продадения дълг за първото полугодие на 2016 г. възлиза на 609 млн. лева при 221 млн.
Средното необслужвано задължение на българите расте с над 50% на годишна база. Ако през 2014 г. размерът на дълга е бил 485 лева, то за 2015 г. този показател вече се равнява на 747 лева.
Възложените на колекторски агенции дългове на физически лица през първото полугодие на 2015 година възлизат на над 983 млн. лева при 820 млн.
Министерството на финансите нареди плащане на 879 849 875 евро в полза на държателите на глобални облигации на Република България с падеж 15 януари 2013 година. В сумата са включени главница в размер на 818 465 000 евро, както и последният дължим лихвен купон в размер на 61 384 875 евро.
Ръст на събираемостта през есента на 2012 година отчетоха от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ).
Подзаглавие
България с ръст от 2,6% през 2012 г.
Страх от нова вълна държавни дългове обхваща eврозоната, а заплахата от рецесия се повишава с всеки изминал ден според Есенната прогноза за еврозоната на Ърнст & Янг.
Според анализаторите на Райфайзенбанк (България) до момента валутният борд, съчетан с прилагането на благоразумна фискална политика, се е доказал като един от основните стълбове на макроикономическата стабилност в страната.