fbpx Пропастта между Европа и останалите страни по света се увеличава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пропастта между Европа и останалите страни по света се увеличава

В Европа няма сектор, където кредитният риск да е умерен се подочва в анализ на Кофас. Ситуацията е особено обезпокоителна в областта на металургията, която има свръхкапацитет, а освен това е изложена на трудностите, свързани с нейните клиенти – автомобилната и строителната индустрии. Тези два сектора също се приемат като рискови, тъй като остават много уязвими за вътрешното търсене в Европа. В електрониката кредитните рискове нарастват, основна причина за което е резкия спад в продажбите на компютри.

Секторът на търговията на дребно, който търпи съществени промени в резултат на бума на електронната търговия (при оборот, който почти се е удвоил през последните 5 години), стартира прехода си към хибриден икономически модел, комбинирайки предимствата на двата бизнес модела. Традиционните магазини губят своята динамика, а в същото време електронната търговия продължава да нараства, подпомогната от увеличаващия се достъп до интернет, подобряващата се сигурност на транзакциите и конкурентните цени на фона на намаляващата покупателна способност на потребителите. Пазарът във Великобритания, който е водещ с 12% от глобалните продажби, и Франция, където постепенно това потребление нараства, също отразяват общите тенденции.

При това се оказва, че този бизнес модел е източник на допълнителен риск за компаниите в сектора, особено в страните от Западна Европа. Това личи от влошаването на морала на плащане, регистрирано от Кофас в сектора на търговията на дребно във Франция. Поради това в бъдеще е препоръчително компаниите да демонстрират отзивчивост и адаптивност. Важно е традиционните дистрибутори да въведат многоканални системи, да оптимизират управлението на складовите си запаси и на пространствата в магазините. Тъй като са изправени пред нарастваща конкуренция, рисковете сред електронните търговци също трябва да бъдат наблюдавани, самите те трябва да разчитат и на подкрепата на групи за финансова консолидация.