Нов високо технологичен апарат за онкологията

С нов, високотехнологичен апарат SPECT-CT разполага най-голямата специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО). Новият високо технологичен апарат, доставен и инсталиран от Siemens, бе официално представен днес, когато се отбелязва Световният ден за борба с рака.

По данни, представени от ръководителя на клиниката по нуклеарна медицина доц. Антоанета Цоневска, през изминалата година на новия SPECT-CT апарат са прегледани повече от 1 000 пациенти, а годишно средно около 1600 жени преминават през болницата с диагностициран карцином на млечна жлеза.

Според данни на клиниката от повече от 260 преминали болни за целотелесна костна сцинтиграфия в последната година, 11% са били със съмнителен резултат за костни метастази. След като са преминали на преглед с новия хибриден апарат, само с едно изследване специалистите са успели да поставят точната диагноза, без да е необходимо провеждането на повече изследвания. При 8 % от планарните костни сцинтиграфии лекарите са ревизирали резултата, тъй като със SPECT-CT диференциалната диагноза е максимално прецизна.