fbpx 135 МСП получиха договори за финансова помощ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

135 МСП получиха договори за финансова помощ

Днес бяха връчени първите сключени 135 договора по процедура  „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 34 287 402 лева.

Интересът към процедурата е бил изключително висок, като одобрени за финансиране по нея са 239 кандидати, сред 608 подадени проектни предложения, които ще получат безвъзмездна финансова помощ, възлизаща на 58 661 815 лв.

„Тази процедура дава възможност на фирмите да въвеждат добри съвременни практики, да могат да сертифицират системите си за управление на качеството, както и да въвеждат такива управленски информационни системи, с които да се доближат до световните стандарти. По този начин ще могат да разчитат на качествена информация при взимането на решения“, изтъкна министърът на икономиката Седларски.

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Ивелина Пенева посочи, че с всяка една процедура управляващият орган се доближава до междинните цели на програмата. „Основна наша цел е да работим добре и да работим в срок, както и да има удовлетворение от бизнеса“, каза още тя. Ивелина Пенева обяви, че за бенефициентите по процедурата ще бъде организирано и обучение, на което ще бъдат дадени разяснения.Тя информира, че по програмата в  момента има още две отворени процедури за кандидатстване - за развитието на клъстери и за енергийна ефективност за големи предприятия.